r e c e n z i e i n c i p i t u m
 r e c e n z i e
 r e c e n z i e r e c e n z i e

titulka
koncerty
reportáže
recenzie
novinky
články
fotoreportáže
rozhovory
skupiny
ziny
kluby
rôzne
o nás

Gigant promotion
Hirax Shop
hardcore&punk a metal obchod
ROCK PLANET - Časopis pre fanúšikov rockovej hudby
Metalzone.info - nejrozsáhlejší databáze metalových odkazů
metalovĂ˝ magazĂ­n ABYSS
Metalirium.com
Catacombs
Whiplash
funshirt.sk
innocence-music.com
Artrock.cz - progresivnĂ­ rock nejen 70. let
True-Empress.sk - metalove, goth, a ine temne oblecenia
deathcore.sk
Reto Wehrli - Verteufelter Heavy Metal (Skandale und Zensur in der neuren Musikgeschichte) (kniha)

Total: 740 strán

Vydavateľ:
Telos Verlag


Reto Wehrli - Verteufelter Heavy Metal (Skandale und Zensur in der neuren Musikgeschichte) (kniha) (2005)

motto:
Keď sa raz fanúšik KISS o polnoci modlil k plagátu skupiny, plagát sa rozžiaril a Gene Simmons pohol svojím vyplazeným jazykom. Pod vplyvom tohto hrozného zážitku bol vraj mladík tak šokovaný, že už nikdy KISS nepočúval.

Tento úryvok z knihy U. Baumära hneď na úvod dáva jasne najavo, v akom storočí sú ukotvené myšlienkové základy odporcov heavy metalu, ale ako po prečítaní knihy vyšlo najavo, nielen jeho.

Kniha je rozdelená na dve základné kapitoly. Pracovne si ich môžeme označiť ako teoretickú a praktickú. Vzhľadom na rozsiahlosť práce budem písať heslovite a nie vypisovať rozviate súvetia.

TEÓRIA

 • Sociálne postavenie mládeže v spoločnosti, história.
  Tématické zdroje heavy metalu (ďalej HM), sila a moc. Dionýzovský kult. Texty sú plné vitality, života, sexu a živočíšnosti. HM slúži ako útek zo šedivosti reálneho života. Hudba je zosilnená „aparátom“, takže ju vníma celé telo. Headbanging. V porovnaní s církevnou hudbou zosobňuje HM dominantné postavenie človeka.
  Ďalším významným zdrojom a inšpiráciou sú horrorové príbehy, ktoré k danej hudbe sedia. Sú prejavom svojského výrazu sklamania z reality. V textoch sa objavuje chaos a anarchia, skaza a koniec sveta. Satan vystupuje ako symbol rebéllie proti obmedzenosti, bigotnosti a dvojakej morálke spoločnosti. Často sa vyskytuje spojenie sex a smrť. Zdrojom sú známi horroroví autori, najmä klasici, ale aj ľudové povesti a povery. Nesmieme zabudnúť na fantasy.
 • Štiepenie HM na rôzne subžánre. Najväčšie delenie vzniklo na báze tzv. komerčného HM pre rádiá a skutočne tvrdá hudba. V rámci týchto zmien sa objavovujú nové témy, zaoberajúce sa sociálnymi otázkami.
 • Fanúšikovia HM z hľadiska rasového a pohlavia. Imidž je dôležitou zložkou nonverbálnej komunikácie. Zastáva úlohu identifikácie v rámci spoločenskej skupiny. Patriarchát a jeho vplyv na fanúšikov a prezentáciu skupín.
  Fanúšikovia sú väčšinou reprezentantami strednej triedy, žijúci v robotníckych štvrtiach. HM ponúka idoly, ale zároveň učí byť hrdým na to, že HM sociéta je okrajovou, menšinovou skupinou a nepatrí ku stádu. HM oslovuje ľudí, ktorí okrem masového trendu šťastného konzumu vnímajú aj temné stránky modernej spoločnosti.
 • Osemdesiate roky 20. storočia. Politická situácia vo svete. Reagan, Thatcherová, neo-konzervatizmus, PMRC. Spoločnosť sleduje a kontroluje aj vlastných ľudí, ktorí sa jej nehodia do krámu. V USA reagovali religiózne skupiny tak, ako mala cirkev po celé stáročia vo zvyku, t. j. pálením a vo všeobecnosti ničením inkriminovaných platní.
 • Politickí konzervatívci a náboženskí fundamentalisti v podstate nemajú radi všetko to, čo ponúka človeku zábavu a relax, oddych od každodenných starostí.
  Rasismuz a jeho vplyv na kultúru. Reflexia zo strany postihnutých. Korene v 20tych rokoch 20. storočia. Situácia sa skoro doslova opakovala v 50tych rokoch s príchodom R´n´R. Sociologický pohľad na fenomén grupies.
  Cenzúra v Nemecku dvadsiateho storočia do povojnového obdobia. Pár viet o cenzúre v socialistických štátoch.
  Psychológia kresťanského fundamentalizmu. Autor poskytuje pohľad do mysle fundamentalistu a jeho zdrojov, najmä doslovné chápanie Biblie a jej aplikácie na súčasnosť. A z toho vyplývajúce dôvody, prečo ho tak trápi práve HM.
 • Backward masking, skryté posolstvá.
 • Základné axiómy anti-HM autorov, výber z prác. Často text začína hudbou, ale postupne prechádza do útoku proti modernej spoločnosti. Satanský duch sa (vraj) nenachádza iba v rocku, ale aj v africkej a latinskoamerickej hudbe. Mimo záujmu neostali ani folklór a jazz.
 • NSBM. Uvod do témy severský black metal. (záujemcom o hlbší pohľad doporučujem knihu Lords Of Chaos, pozn. autora) Pagan BM, NSBM. HM je aký je, zavisí od toho, kto ho na čo použije, resp. zneužije.
  Ukážka, čo dokážu médiá.


PRAX

 • Krátka história cenzúry v USA, BRD a Japonsku.
  Historický pohľad na dejiny belochov v USA, ktorých väčšinu pôvodne tvorila v Európe prenasledovaná náboženská menšina. Pre pochopenie cenzúry v USA je dôležité uvedomiť si existenciu 1. dodatku Ústavy a slobody slova a právo na sebaobranu so zbraňou v ruke. Ak sa k tomu pridá vplyv religiózneho puritánstva, je trochu jednoduchšie pochopiť skutočnosť, že pohľad na sex sa odsudzuje viac ako násilie. Video politika MTV a jej rastúca tendencia, video cenzúra, strih.
  Japonsko žilo dlho mimo nášho poznania, cenzúra vychádza z úplne inej spoločenskej situáce.
  Francúzsko a úvod do problematiky všeobecne. Film a sex.
  Švajčiarske kantóny preberajú indície z Nemecka.
  V Nemecku sa presadzuje cenzúra aj vo forme ekonomických zákonov. Cenzúra z hľadiska trhu. Privátne TV stanice dokonca z vlastnej iniciatívy strihajú vysielané filmy, aby mohli byť vysielané v čase pre čo najširšie publikum, Dôvodom je reklama. To isté platí aj pre hudbu. Cenzúra formou finančného nátlaku, boykottzensur.
 • Prehľad hudobných škandálov a cenzúry v anglo-amerických štátoch. Nielen hard rock a HM, ale aj pionieri R´n´R, rap a hip-hop.
 • Problémy v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku. Záber ako v predchádzajúcej časti, ale cenzúra si beria na paškál aj v Európe populárne šansóny a hudobný kabaret.

Kniha si zaslúži slovenský preklad, alebo aspoň našincovi blízku českú verziu. Aby každý pochopil, ako to s cenzúrou vlastne je, aké je jej pozadie a čo sa skrýva za krásnymi slovami o ochrane morálky a duševného zdravia mládeže. Ináč sa nám môže ľahko stať, že tu ešte dlhé roky bude niekto na nás vyplazovať jazyk. A nebude to kissácky dráčik Simmons. Lebo aj kamarátka Lucie z Prahy vie, že středověk neskončil, středověk trvá.

(Ivan Chytil)

Copyright © 1997-2013 incipitum.sk, ISSN 1337-222X
Doslovné ani čiastočné preberanie materiálu zo stránok incipitum.sk nie je povolené bez predchádzajúceho písomného povolenia redakcie.

Hit Counter by Digits